Stichting-Mooie-Verhalen-logo-1

Stichting Mooie Verhalen

JoKaTi is de uitvoerder van alle projecten die binnenkomen bij en beoordeeld worden door de Stichting Mooie Verhalen.

Doel van deze stichting =

De aanwezige ‘mooie verhalen’ op te halen en deze, waar mogelijk, om te zetten naar een culturele vorm zodat een breder publiek kennis kan nemen van deze verhalen en de culturele historie die er aan vast zit. Dit alles ter bevordering van de landelijke, regionale en lokale historie en geschiedvertelling.

De doelstelling van de stichting kan omgezet worden in de volgende vormen (niet uitsluitend):
1) Opdracht geven tot het organiseren van culturele evenementen op basis van een mooi verhaal,
2) Opdracht geven tot het ontwikkelen van bijvoorbeeld muziektheater, exposities, film of andere manier van presenteren van het betreffende ‘mooie verhaal’,

De stichting verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Waaronder het werven van sponsoren en/of fondsen om haar doel te bereiken. De stichting streeft bij al haar activiteiten een kwalitatief hoogstaande programmering na.

Beleidsplan

Bekijk en download het beleidsplan van Stichting Mooie Verhalen.

Raad van Advies

De Raad van Advies van de Stichting Mooie Verhalen wordt gevormd door:
mw. M. van Dijk, voorzitter
Dhr. G. Bierling, secretaris
Mw. T. de Groot, penningmeester

Het RISN-nummer van de stichting is 8609.38.219.

Het indienen van mogelijke nieuwe projecten voor de Stichting Mooie Verhalen kan via onderstaand formulier.

Contactformulier

Stichting-Mooie-Verhalen-logo-1